UAB „VAIZDO SKONIS“ NAUJŲ UŽSIENIO RINKŲ PAIEŠKA IR ESAMŲ RINKŲ PLĖTRA

Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0152

Projektu siekiama skatinti UAB Vaizdo skonis daugiau dėmesio skirti naujų užsienio rinkų paieškai ir esamų rinkų plėtrai taip prisidedant prie įmonės tarptautiškumo didinimo ir konkurencingumo skatinimo. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą ir pasiekus tikslą bus sudarytos prielaidos įmonei turėti didesnes galimybes plačiau išnaudoti tarptautines rinkas, ieškant partnerių, pristatant lietuviškos kilmės audiovizualinės produkcijos ir postprodukcijos darbus. Tokiu būdu įmonė daugiau dėmesio skirs užsienio rinkų įsisavinimui ir plėtrai, todėl bus geriau pasirengusi eksportuoti ir pristatyti savo produkciją ir darbus užsienio rinkose. O dalyvavimas tarptautinėse parodose sudarys sąlygas padidinti įmonės eksporto vertę.

Projekto vykdytojas: UAB „Vaizdo skonis“

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019 m. rugpjūčio 26 d. – 2020 m. gruodžio 4 d.

Projekto biudžetas: 31494,00 Eur

Skirtas finansavimas: 15747,00 Eur

Projekto tikslas: UAB Vaizdo skonis eksporto didinimas ieškant naujų užsienio rinkų: paieška ir esamų rinkų plėtra.

Projekto veikla: UAB Vaizdo skonis produkcijos pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose

Projekto rezultatai:

  • Subsidijas gaunančių įmonių skaičius – 1 įmonė.
  • Investicijas gavusios įmonės lietuviškos kilmės produkcijos eksporto padidėjimas – 467,36 proc.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“.

UAB Vaizdo skonis - tai kūrybinga atsakingų profesionalų komanda, energingai besisukanti su audiovizualinės produkcijos ir postprodukcijos darbais. Savo klientams ir partneriams Lietuvoje bei užsienyje siūlo patikimas video produkcijos ir postprodukcijos paslaugas. Kiekviena idėja turi būti įgyvendinta maksimaliai kokybiškai, todėl įmonė dirba tik su aukščiausio lygio kūrėjais, patyrusiais režisieriais, atsakingais aktoriais. Siekiant turėti patikimus ir atsakingus partnerius kiekvienoje šalyje, įmonė intensyviai vysto ryšius su kūrėjais ir užsakovais tarptautiniams projektams.

Kontaktinis asmuo: Juozas Piekuras, juozas@zest.lt